XVI Challenge Jean Hetto

Den Klub organiséiert déi 16ten Editioun vum Challenge Jean Hetto den 19ten an 20ten Mee. Op desem Tournéier spillen verschidden Ekippen vun den U16 Meedercher an den U14 Jongen an daat zu Hiefenech. Et werten och déi eng oder aner Equipen aus dem Ausland vertrueden sin. All Klub deen interesséiert ass deelzehuelen kann säin Interesse weisen andeems en den Unmeldungsformular ausfëllt an deen dann per Mail un déi folgend Email Adress schécken.

 

The Club is hosting his 16th edition of the Challenge Jean Hetto in May 19th and 20th. The event will take place in Heffingen’s Gym and will consist in an U16 girls and an U14 boys tournament that will count with teams from outside Luxembourg. Any club interested in participate can show that interest by filling the registration form and sending him to the given email adress.

Lëtzebuergesch   :  Français   :   English

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.